Skulderen


Behandling af led, muskler og stress gener

Hos FysZen har vi altid en helhedsorienteret tilgang til kroppen og undersøger og behandler både muskler, led, nervesystem, lymfesystem 
og det kranielle system. 

spænding i skulder - fysioterapi - københavn

Skulderen

Et kompliceret led

Skulderleddet er et anatomisk komplekst led. Den store ledbevægelighed, kombineret med en dårlig ledstabilitet gør, at skulderen let bliver udsat for overbelastning og smerter i det daglige. Især stress sætter sig næsten altid i og omkring skuldrene som øget spændning, fastlåsthed og/eller smerter. 

Øget inflammation

Langtidsstress medfører bl.a. et øget kortisolniveau der langsomt begynder at hæmme immunforsvaret. Det ses bl.a. ved gentagne inflammationer i kroppen som fx. skuldertendinit eller skulderbursit og andre overbelastning problematikker. Læs mere om stress her

Eksempler på skulderproblmatikker

Muskelspændinger

  • Kan opleves som stramning, ømhed, ubehag eller smerter.
  • Ømhed/smerter kan være lokale eller brede sig
  • Ofte pga. stress, ensformige og /eller uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og fravær af pauser.

Skuldertendinit og skulderbursit

  • Inflammation i skulderen grundet afklemning eller irritation af henholdsvis sene eller slimsæk i skulderen.
  • Lokal ømhed efter belastning som øges gradvist over tid
  • Smerterne er “inde i/foran på toppen af skulderen” og kan trække ned i armen.
spænding i skulder - fysioterapi - københavn
  • ...at efter rygsmerter, er skuldersmerter den mest almindelige muskelskeletsygdom, som folk søger læge for
Vidste du?

Få hjælp til dine skulderproblemer

Årsagerne til skuldersmerter varierer fra person til person og der er sjældent en simpel og letløselig årsag til din skulderproblematik. Derfor er det vigtigt med en grundig undersøgelse og udredning. Smerteproblematikker i skulder/nakke behandles hos FysZen med afslappende kraniesakralteknikker, hvor der arbejdes med spændinger i hovedet, rygsøjlen og bækkenet. Efterfølgende vejledes der i specifik træning af de involverede muskler.

Hos FysZen har vi altid en helhedsorienteret tilgang til kroppen og undersøger og behandler både muskler, led, nervesystem, lymfesystem og det kranielle system.