Stress

Er stress farligt?

Nej, som udgangspunkt er små mængder af stress faktisk naturligt og godt. Vi kan alle havne i en situation, hvor vi føler os presset og skal yde en ekstra indsats. Det kan fx være i forbindelse med arbejdsrelateret deadlines, i eksamensperioder eller konflikter i arbejds- eller privatlivet. For at kunne yde vores bedste i situationer som disse, gør frigivelsen af stresshormoner kroppen klar til fight eller flight og vi kommer i en tilstand af kortvarig stress. Kortvarig stress får os nemlig til at yde maksimalt. Denne type stress medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, der skærper vores sanser og vores opmærksomhed. Kroppen/musklerne bliver anspændte, blodtrykket stiger og hjertet slår hurtigere – vi er klar til at yde vores bedste.

Kortvarig stress er altså ikke skadeligt, men stress over en længere perioder kan derimod gøre dig alvorligt syg. 

Fysioterapi mod stress - er stress farligt? -kvinde med stress

Når stress bliver farligt

Når eksamensræset er overstået eller når konflikterne er løst, er det vigtigt, at kroppen igen får ro til at hvile, genoplade og genopbygge sine ressourcer – kroppen vender her tilbage til sin normal stilstand.

Langvarig stress opstår, når de situationer der stresser os ikke bliver håndteret og kroppen forbliver i en overbelastet tilstand over længere tid – kroppen kan altså ikke vende tilbage til sin normaltilstand. Det er her stress bliver uhensigtsmæssig og risikoen for udvikling eller forværring af sygdom øges. 

Behandlingsmuligheder

I Danmark har vi gode muligheder for at få hjælp til at bearbejde årsagen til stress,  fx hos en psykolog. Her fås vigtige redskaber til stresshåndtering af både nuværende og evt. fremtidig stress. Fokus er rettet mod årsagen til den langvarige stresstilstand og behandling af de psykiske symptomer. Men langvarig stress forplanter sig også i kroppen ved fysiske symptomer, bl.a. muskelspændinger i nakke/skulder region, spændingshovedpine, overfladisk og uhensigtsmæssig vejrtrækning, svimmelhed mm. Dette kan en fysioterapeut hjælpe dig med. En fysioterapeut kan også vejlede i øvelsesterapi og træningsformer, arbejde med forebyggelse af stress og meget mere. Læs mere om fysioterapi mod stress her.

Kend dine symptomer

Er stress farligt? Det kan det blive. Og da det er meget individuelt hvornår man føler sig stresset, er det vigtigt, at du lærer dine personlige signaler/symptomer at kende. Man opdeler typisk symptomerne i tre grupper:

Fysiske

 • Bl.a. hovedpine
 • Muskelspændinger specielt i nakke  og skuldre 
 • Svimmelhed pga. træthed
 • Åndedrættet bliver hurtigere og mere overfladisk
 • Hjertebanken med uregelmæssige rytme. 
 • Stikkende smerte i hjertet.
 • Problemer med fordøjelsen

Psykiske

 • Bl.a. nedsat hukommelse
 • Træthed
 • Rastløshed
 • Nedsat rummelighed over for andre
 • Ændret humør & humørsvingninger
 • Angst
 • Koncentrationsbesvær

Adfærdsmæssige 

 • Bl.a. søvnproblemer
 • Agressivitet
 • Ubeslutsomhed
 • Irritabilitet
 • Ekstra behov for stimulanser som fx koffein
 • Nedsat eller mangel på engagement

Test dig selv

På stressforerningen.dk kan du teste dig selv ud fra et skema, for at få en ide om, hvor du ligger på deres stressskala.

OBS! Dette ikke kan selvfølgelig ikke stå alene i stedet for en samtale med din læge eller en psykolog. Hvis du er i tvivl, er det vigtigt at bede om hjælp, så du er sikker på at få den rette behandling.