Fysioterapi mod stress


Behandling af de fysiske symptomer på stress.

Hos FysZen har vi altid en helhedsorienteret tilgang til kroppen og undersøger og behandler både muskler, led, nervesystem, lymfesystem og det kranielle system. 


Fysioterapi mod stress

Lyt til din krop

Når din krop begynder at reagere med fysiske stress signaler som fx. hjertebanken, hovedpine eller smerter i muskulaturen, så er det paradoksalt nok en god ting. Det er nemlig kroppens måde at advare dig på. Det er noget galt og der er noget i din måde at leve dit liv på, du er nødt til at ændre! Ignorerer du disse signaler (måske smertelindrer du med medicin eller har et overforbrug alkohol el. koffein) og fortsætter du ufortrødent med at gøre som du plejer, vil din krop blot gengælde dette med yderligere symptomer – og yderligere symptomer. 

De fysiske symptomer på stress – det vi mærker i vores krop – er altså alfa omega for at blive opmærksom på vores stress og de er derfor ligeså vigtige at fokusere på som led i et behandlingsforløb.

Det er vigtigt at understrege, at behandling af de fysiske symptomer selvfølgelig ikke kan stå alene, men skal ses som et supplement til en igangværende behandling af psyken og årsagen til den langvarige stress tilstand. 

Fysiske reaktioner

Når en fysioterapeut behandler de fysiske reaktioner på langvarig stress, kan det for det første give en følelse af afslappethed og smertelindring i kroppen. For det andet – og ret essentielt – kan rolige bevægelser og let berøring stimulere dannelsen af bl.a. det hormon som aktiverer kroppens evne til at slappe af. At kunne slappe af, er modstykket til kroppens “kamp/flugt-respons” som vi fastholdes i under langvarig stress. Fysioterapeutisk behandling af de fysiske symptomer, kan altså være en vigtigt del af processen til at hjælpe kroppen ud af en kronisk stresset tilstand. Læs mere om stress her.

Manuel behandling

Kort fortalt, så aktiverer berøring den del af hjernen som forbindes med tilfredshed og følelsen af lykke, samtidig med at produktionen af stresshormoner sænkes. Ved længerevarende stress, er det netop stresshormonerne som giver os uro og på lang sigt kan være med til at nedbryde kroppen.

Fysioterapi og manuel behandling kan altså være med til at nedsætte stress, samtidig med at følelsen af glæde og velvære aktiveres.

Lige under hudens overflade findes der sansereceptorer, som registrerer selv den mindste berøring. Ved berøring, sender receptorerne lynhurtigt et elektrisk signal til hjernen, og hormonet oxytocin bliver frigivet. Det medfører at vi bl.a. kan slappe af og bliver rolige, det sænker kroppens kortisol produktion (stresshormon-niveauet) og det får vores blodtryk til at falde. Inden for behandlingen af stress, depression og angst, har der i de seneste år været øget fokus på oxcytocin og den positive effekt som frigivelsen af hormonet har på vores krop og sind. I fysioterapeutisk forstand, vil ’’berøringen’’ foregå i form af udspænding og langsomme stræk, ledmobilisering, diverse muskelgreb og andre manuelle teknikker. Ikke nok med at vores stress-hormoner sænkes, så sker der i forbindelse med massage og manuel behandling samtidig en frigivelse af hormonerne serotonin og dopamin. Det er de hormoner som øger vores glæde og lystfølelse og samtidig hæmmer bl.a. angst, irritabilitet, smerte mv.

En opsamlende amerikansk forskningsrapport fra 2005 viser at massage sænker hormonet kortisol med i gennemsnit 31 procent, samtidig med at hormonerne serotonin og dopamin øges med i gennemsnit henholdsvis 28 procent og 31 procent.

Selv om udgivelsen af denne rapport efterhånden har et par år på bagen, indikerer den at brug af manuelle teknikker som bl.a. massage, altså er et højst effektivt redskab til at få kroppen til at slappe af. Fysioterapi kan altså være med til at nedsætte stress, samtidig med at følelsen af glæde og velvære aktiveres.

Kilde: “Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy”, International Journal of Neuroscience, Volume 115, 2005, – Issue 10 – Pages 1397-1413

Vagusnerven

Vores 10. kranienerve, vagusnerven, fortæller hjernen, hvad der foregår ude i kroppens organer og har stor betydning for vores generelle sundhed. Vagusnerven er en vigtig del af det parasympatiske nervesystem, og den er bl.a. med til at berolige vores krop og organer efter stressende “kæmp eller flygt” reaktioner fra det sympatiske nervesystem (bliv klogere på hele nervesystemet her). Når vi er stressede og ude af stand til at slappe af, vil konsekvensen altid være en nedsat aktivitet af vagusnerven. Vagusnerven kan også komme i klemme eller blive irriteret bl.a. ved en dårlig kropsholdning, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller traumer, men også ved mere generelle spændningstilstande i nakken, bl.a. som følge af stress. Bliver den klemt eller  irriteret, kan det bl.a. give smerter øverst i nakken, samt hovedpine bagerst i hovedet. 

Da en velfungerende vagusnerve er afgørende for, at du kan slappe af og at din krop dermed kan fungere optimalt, kan man gennem den fysioterapeutiske behandling arbejde med at fremme aktiviteten i vagusnerven. Dette gøres bl.a. gennem stimulerende og mobiliserende behandling af nakkens led, muskler og ledbånd. 

Få tips til hvad du selv kan gøre her.